'Sometimes people say,’ One day you're going to look back at this and laugh. Why should you wait?'

Richard Bandler

Wanneer Coaching?

Factoren voor Succes in Coaching

Een coachbehoefte ontstaat vaak als je je in een situatie bevindt die afwijkt van de door jou gewenste situatie. De coaching richt zich dan op het verwezenlijken van je gewenste situatie. Om dit proces succesvol te maken is het belangrijk dat jij open staat voor de vier  succesfactoren in coaching. Is die match er niet - of onvoldoende - dan help ik je bij het herstellen ervan. De vier factoren lees je hieronder.

1. Eigenaarschap

Jij bent de eigenaar van je eigen leerproces. Dit eigenaarschap komt tot uiting in het hebben van een coachvraag ('Hoe kan ik mijn grenzen beter aangeven?' of 'Hoe ga ik goed om met autoriteit en gezag?').
Jij moet dus de verantwoordelijkheid voelen en nemen voor het aangaan van  je eigen leerproces. Als je hier onvoldoende of niet in slaagt, help ik je de leiding te nemen over je eigen leerproces.  Zo kom je pas echt in beweging!

2. Huidige en gewenste situatie

In coaching is er een duidelijke meetlat: waar sta je nu (huidige situatie), waar wil je naartoe (gewenste situatie), hoe ziet dit traject eruit en welke weerstanden komen we tegen? Menig coachee weet precies wat hij niet wil maar niet wat hij wel wil.
Als je je diepste verlangens en dromen wilt realiseren, moet je precies weten wat die verlangens en dromen zijn. Als je ze niet - of onvoldoende - kent, help ik je met het concreet maken ervan. Zo kun je je diepste verlangens en dromen pas echt gaan realiseren!

3. De ijsberg van McClelland

De ijsberg van McClelland is een metafoor voor je mentale en emotionele huishouding. Gedrag, kennis en vaardigheden zijn zichtbaar (boven de waterlijn). Overtuigingen, waarden, meningen, drijfveren, emoties en gevoelens zijn niet zichtbaar (onder de waterlijn) en vaak onbewust. Juist deze onzichtbare ‘drives’ sturen ons gedrag in het heden aan. In coaching help ik je bewust te worden van jouw persoonlijke (onbewuste)  'drives'.
Wees dus bereid tot zelfonderzoek door in het 'diepe te durven springen'. Als je het moeilijk vindt om jezelf te onderzoeken, help ik je de weerstanden weg te nemen en de juiste hulpbronnen aan te boren. Zo leer je je eigen gedrag te begrijpen, vergroot je je zelfbewustzijn en ontstaat er pas echt ruimte om te veranderen!

BelgerCoaching IJsberg van McClelland

4. De hier en nu situatie

Het 'heden' of het 'hier en nu' is de enige realiteit. Feedback kun je niet geven op zaken uit het verleden (‘daar en toen’). Coaching gaat over de 'hier en nu' situatie en is er op gericht gedrag te begrijpen in de context van het hier en nu.
Wees je bewust van wat er ten grondslag ligt aan het gedrag dat je in het 'hier en nu' laat zien: wat maakt nu dat je je gedraagt zoals je je gedraagt? Als je niet zelfbewust bent help ik je begrijpen wat jouw gedrag in het 'hier en nu' bepaalt. Zo krijg je meer grip en controle op je gedrag, ontstaat er keuzevrijheid en word je pas echt effectief! 

Mijn uitgangspunten

Als coach stel ik me vooral luisterend, spiegelend en vragend op. Ik ga uit van vier A's: aanwezig, aandacht, aansluiten en acceptatie. Ik ben volledig aanwezig voor je. Ik heb volledige aandacht voor je. Ik accepteer je zonder oordeel zoals je bent. Ik zoek volledige aansluiting bij jouw belevingswereld en ik volg ik je daarin helemaal.

In coaching zijn we gelijkwaardig aan elkaar en ben jij de eigenaar van je leerproces. We stellen heldere doelen en durven onder de waterlijn te duiken. Ik help je, geef richting aan en ik ben er volledig voor jou.

Jij staat centraal. Er wordt gelachen, want humor stimuleert en relativeert. In een veilige omgeving werken we in jouw tempo aan jouw ontwikkeling waarbij jij het beste uit jezelf naar boven haalt. Hoe ik in mijn coaching te werk ga lees je bij werkwijze.

Selectie van opdrachtgevers

Client @ Belgercoaching
Quawonen client @ Belgercoaching
Client @ Belgercoaching
Client @ Belgercoaching
Gemeente Ede & Belgercoaching
Client @ Belgercoaching
GGD-ZW client @ Belgercoaching
Gemeent Amsterdam Belgercoaching
Mitors client @ Belgercoaching