'The easier you can make it inside your head, the easier it will make things outside your head'

Richard Bandler

Neuro Linguïstisch Programmeren

Wat is NLP?

NLP is een methodiek die zich richt op effectief communiceren, verandering en persoonlijke groei en ontwikkeling. NLP bestaat uit een wisselwerking tussen vier elementen:

  1. Communicatietechnieken. Hoe kunnen we harmonieuze relaties opbouwen en onze (non-)verbale communicatie versterken?
  2. Het onderzoeken van de structuur van de subjectieve ervaring. Welke belemmerende en ondersteunende patronen herkennen we in onze ervaringen? Hoe kunnen we die beïnvloeden?
  3. Het bewust worden van onbewuste processen (persoonlijke waarden en overtuigingen). Pas als we ons ergens bewust van zijn kunnen we dat ook veranderen.
  4. Modelleren. Hoe kunnen we succesvol functioneren onderzoeken en overdraagbaar maken op onszelf?

Meer over NLP vertel ik je in #inzicht 08.
 

Waar staan de N, L en de P voor?

Neuro

Neuro heeft betrekking op alle processen die zich in onze hersenen afspelen.  We nemen de wereld om ons heen waar door middel van onze vijf zintuigen. Deze informatie verwerken, filteren en slaan we op in onze hersenen in de vorm van beelden, geluiden, gevoelens, geuren en smaken. Dit is onze interne voorstelling. Op basis van deze interne voorstelling creëren we ons eigen unieke model van de wereld.

Linguïstisch

Linguïstisch verwijst naar de wijze waarop we met taal omgaan  en betekenis geven aan wat we waarnemen. De ervaringen die we vormen en die gereproduceerd worden via onze interne voorstellingen, krijgen pas betekenis op het moment dat we ze gaan communiceren en in taal omzetten. NLP helpt ons  begrijpen hoe we via taal ons denken, voelen en handelen beïnvloeden.

Programmeren

Programmeren staat voor de hardnekkige (meestal onbewuste) denk- en gedragspatronen die we hebben ontwikkeld en steeds herhalen, ook als ze contraproductief zijn. Onze interne processen hebben een structuur waarin een bepaalde opeenvolging te onderscheiden is. Vaak herhalen we dezelfde structuur in verschillende situaties. Je zou kunnen zeggen 'eens maken wij de gewoonte en dan maakt de gewoonte ons'. De kunst is om de structuur te herkennen en steeds de best  werkende structuur te gebruiken. Programmeren staat dus ook voor de kunst te veranderen.

Meer hierover vertel ik je in #inzicht 07.

Hoe is NLP ontstaan?

Bandler en Grinder

NLP is ontstaan in de Verenigde Staten in de jaren zeventig, toen John Grinder en Richard Bandler succesvolle mensen bestudeerden die opvallende eigenschappen hadden. Zo ontstonden modellen en technieken ontstaan die overdraagbaar, en dus voor iedereen toepasbaar, zijn. Op deze wijze kunnen snel en doelgericht succesvolle structuren worden aangeleerd waar anderen soms jaren over hebben gedaan. NLP is ontstaan vanuit verschillende stromingen. In onderstaande afbeelding is dat geïllustreerd in het NLP-molecuul. Het is 'opgebouwd' uit mensen die de belangrijkste bouwstenen hebben aangereikt voor NLP.

Perls & Korzybski

De eerste bronnen van NLP zijn de principes en technieken van Gestalttherapeut Fritz Perls, die gecombineerd werden met inzichten uit de linguïstiek op basis van de filosofie van linguïst Alfred Korzybski. Volgens Korzybski ordenen wij onze zintuiglijke indrukken met taal. Op basis van dit proces, creëert ieder mens een eigen model van de wereld.

Virginia Satir

Bandler en Grinder hebben NLP uitgebreid door het werk van gezinstherapeute Virginia Satir te integreren. Zij was sterk gericht op de kwaliteit van contact en verbinding. Bandler en Grinder onderzochten en vonden dé voorwaarden voor het maken van contact ('rapport') met de ander. Satir heeft aan NLP ook het idee van subpersoonlijkheden (onze verschillende 'ikken') bijgedragen: conflicterende 'ikken' kunnen communiceren en samenwerken, zodat onze 'afgewezen' 'ikken' kunnen integreren.

 

Het NLP Molecuul

Milton Erickson

Door het werk van Milton Erickson is de relatie tussen ons bewuste en onbewuste in NLP terechtgekomen. Hij zag het onbewuste als een sterke creatieve kracht waarmee je contact kunt maken en die je kunt inzetten voor het bereiken van gewenste veranderingen. Het bewust gebruikmaken van 'associëren' (direct beleven) en 'dissociëren' (beschouwen) is ook van Milton Erickson afkomstig. Het vormt de basis voor de werkzaamheid van bijna alle NLP-technieken.

Gregory Bateson

Het model van de (Neuro) Logische Niveaus werd bedacht door de Britse antropoloog Gregory Bateson. Het werd later verder uitgewerkt en binnen NLP geïntroduceerd door NLP expert Robert Dilts. Batesons bekendste werk is het boek 'Steps to an Ecology of Mind' (1972). De Logische Niveaus zijn bruikbaar bij het analyseren van relaties en situaties. Daarnaast kan het helpen bij het verkrijgen van inzicht in het eigen en andermans model van de wereld.

Noam Chomsky

Het werk van linguïst Noam Chomsky is ook gebruikt door Bandler en Grinder bij de ontwikkeling van NLP. Op het gebied van taal introduceerde hij de termen dieptestructuur en oppervlaktestructuur. Volgens Chomsky zijn gedachtes, concepten en ideeën dieptestructuren die niet gerelateerd zijn aan een bepaalde taal, maar wel kunnen worden uitgedrukt door middel van taal (oppervlaktestructuur).

Video: Wat is NLP?

Video: de N, L en de P uitgelegd