Facebooktwitterlinkedinmail
BelgerCoaching Blog Complexe Equivalentie

Donald Trump is iemand die er in slaagt mij steeds opnieuw in verwarring te brengen. Zo noemde hij Hillary Clinton ‘Crooked, a liar, the devil’. Vlak na zijn inauguratie zette hij ineens Hillary (en Bill Clinton) en publique in het zonnetje en zei hij dat hij ze enorm respecteerde. Met vergelijkbare onnavolgbaarheid uitte hij zich over ook Obama en anderen. Het woord respect gebruikt hij zo vaak dat ik me inmiddels afvraag wat de waarde ‘respect’ nu precies betekent voor hem.

Complexe Equivalentie van Waarden

Als we een uitspraak gelijkstellen aan een andere uitspraak (A = B) noemen we dat een ‘complexe equivalentie’. De volgende uitspraken zijn hier een voorbeeld van: ‘Donald is dom’, ‘Rijkdom staat voor vrijheid’ of ‘Als je geen zin hebt om te werken, ben je lui’.

Waarden kunnen verschillende betekenissen hebben. Dit noemen we ‘complexe equivalentie’ van waarden. De betekenis van een waarde hangt samen met de context waarin je hem gebruikt. Dit is wellicht een open deur, toch merk ik in mijn coaching vaak dat wij zijn ons lang niet altijd bewust zijn van onze belangrijkste waarden, laat staan dat we beseffen wat ze precies betekenen.

Betekenis

Dit betekent dus dat als iemand een waarde benoemt, we eigenlijk niet precies weten wat dat voor hem of voor haar betekent. Meestal begrijpen we wel gelijk waar het globaal over gaat. Maar als ik bij verschillende mensen navraag wat respect voor hen precies betekent met vragen als: ‘Hoe weet je dat iemand respect heeft voor jou?’, ‘Hoe weet je dat jij respect hebt voor een ander?’ of ’Wat betekent respect voor jou?’, krijg ik verschillende antwoorden. Zoals ik hierboven al noemde is de betekenis van een waarde altijd afhankelijk van de context waarin die wordt gebruikt. Hieronder zie je een voorbeeld van mijn verschillende betekenissen van de waarde 'Respect' in verschillende contexten:

Voorbeelden

Complexe Equivalentie van Respect @ BelgercoachingDe complexe equivalentie maakt communicatie in het ene geval lastig en het andere juist heel gemakkelijk. Drie voorbeelden:

Als een politicus een grote menigte toespreekt, werkt het heel goed als hij zich uitdrukt met  een hoog abstractieniveau. Met uitspraken als ‘We gaan voor verandering’, ‘Kies voor de toekomst’, ‘Maak het verschil’ of ‘Sterk en sociaal’ kunnen we het immers bijna niet oneens zijn. Sterker nog, ze werken verbindend! Pas als politici in debat gaan en in detail moeten uitleggen wat ze precies bedoelen en willen bereiken, wordt snel duidelijk dat de één iets anders verstaat onder ‘Sterk’, ‘Sociaal’ of ‘Verschil maken’ dan de ander.

Als je een complexe operatie moet ondergaan en de chirurg meldt alleen maar dat er aan de operatie enige risico’s verbonden zijn, wil je waarschijnlijk meer weten. Wat voor risico’s bedoelt hij nu precies? Hoe groot is dan dat risico? Gaat het om een kans op mislukken van de operatie zodat hij herhaald moet worden of heeft hij het over een kans op blijvende schade?

Als jij en je buurman afspreken om een middagje te gaan ontspannen en je staat bij hem voor de deur met je klimuitrusting en hij stapt naar buiten met zijn zwemspullen, dan had je eerst bij elkaar moeten checken wat de betekenis is van ‘een ontspannen uitje’.

Complexe Equivalentie @ Belgercoaching

Samenvattend

Hoe hoger het abstractieniveau van onze communicatie, hoe meer verbindend deze werkt. Iedereen is toch voor méér Welvaart, Gezondheid of Geluk? Waarden kenmerken zich door een hoog abstractieniveau, pas als je de waarde specifiek gaat maken, zal je merken dat waarden voor een ieder een andere betekenis hebben. Dit noemen we 'Complexe Equivalentie'. Daardoor ontstaan onbegrip en misverstanden. Omdat je in je leven altijd (onbewust) streeft naar het verwezenlijken van jouw waarden, kan het nuttig zijn te weten welke waarden voor jou - maar ook voor je partner, collega, vriend(in) etc. - belangrijk zijn en welke betekenis ze kunnen hebben. Onderzoek bij elkaar eens wat de betekenis is van een waarde in verschillende contexten. Dit helpt je beter te begrijpen waarom jij doet wat jij doet en waarom de ander doet wat hij doet. Dit brengt je meer begrip voor elkaar en helpt misverstanden in communicatie te voorkomen.

Complexe Equivalentie verkiezingen @ Belgercoaching

Coaching

In coaching help ik je bewust te worden van je onbewuste waarden en overtuigingen. Deze sturen jouw gedrag in het heden aan. Daar ligt de dan ook sleutel voor het werken aan een nieuw gedragsrepertoire. Zo kun je werken aan het vergroten van jouw keuzevrijheid. Loop je tegen je eigen grenzen aan of is jouw gedrag niet meer effectief? Mail me gerust voor een kennismaking, dan gaan we daarmee aan de slag! Lees hier mijn blog over de kracht van waarden.

Laat een reactie achter