Coachend Leiderschap Practitioner

Vijfdaagse opleiding BelgerCoaching klantwaardering'Coachend Leiderschap Practitioner'

Een samenwerking tussen BelgerCoaching en Optimaal-Talent

Inleiding

Een unieke opleiding die gebaseerd is op de uitgangspunten van Neuro Linguïstisch Programmeren en Transactionele Analyse. Speciaal voor directeuren, leidinggevenden, coördinatoren en projectleiders die collega’s en teams in hun kracht willen zetten. Veel organisaties zetten vastberaden in op méér wendbaarheid en beter talentmanagement in deze tijd van snelle veranderingen. Daarmee verandert de rol van leidinggevenden, dit maakt dat er zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid steeds meer om coachend leiderschap gevraagd wordt. In de praktijk zien we dan dat een specialist, projectleider, coördinator of leidinggevende lang niet altijd een goede coach is.

Vragen die we dagelijks tegenkomen zijn:

 • Hoe krijgen we in onze organisatie meer autonomie op de werkvloer, beter functionerende zelfsturende teams, solide talentmanagement en meer coachend leiderschap?
 • Hoe gaan we om met vakinhoudelijke professionals die tot leidinggevenden zijn gepromoveerd en juist sterke behoefte hebben aan soft skills?
 • Is er een ontwikkelprogramma voor coördinatoren, projectleiders, management of leidinggevenden?
  Leren zij hierin collega’s en teams optimaal te faciliteren bij het ontwikkelen van hun wendbaarheid, weerbaarheid en lerend vermogen tijdens veranderingen?
 • Leren ze ook hoe ze talenten kunnen herkennen, stimuleren en benutten?

Na deze 5-daagse hebben de deelnemers zich de belangrijkste inzichten en handvatten voor Coachend Leiderschap eigen gemaakt. Ze zijn vaardiger, effectiever en krachtiger om zo collega’s en teams te helpen er uit te halen wat er in zit.

 

“Ik heb veel trainingen gevolgd, maar dit is echt beste training die ik ooit heb meegemaakt”
Lindella Dujardin Papo - Gemeente Capelle aan de IJssel

Wat kun je verwachten?

In dit praktijkgerichte ontwikkelprogramma vergroot de deelnemer zijn kennis en kunde op het gebied van talentgericht coachen, talentmanagement, Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) en Transactionele Analyse (TA).

Voorafgaand aan de opleiding wordt een beknopt individueel ontwikkelassessment afgenomen. Tijdens de opleiding krijgt de deelnemer diverse zelfstudieopdrachten, schrijft hij reflectieverslagen en houdt hij een logboek bij. Ook krijgt hij drie persoonlijke online-testen en een persoonlijke coachsessie aangereikt. Als proeve van bekwaamheid wordt op de laatste dag een praktijktoets afgelegd, geeft elke deelnemer een korte presentatie over zijn persoonlijke ontwikkeling en wordt na afloop een exclusief certificaat Coachend Leiderschap Practitioner uitgereikt.

“Wat echt uniek is, dat deze trainer me een heel goed gevoel gaf door een ontzettend veilige en fijne sfeer te creëren.
In deze  ideale ambiance heb ik heel veel geleerd”

Lisette Alders, Continental Bakeries

Opbrengsten van deze training:

 • Inzicht in de al aanwezige en nog noodzakelijk ontwikkelbare coachcompetenties en de haalbaarheid ervan. Hiervoor maken we gebruik van een ontwikkelassessment: drie persoonlijke testen, een analyse, een validerend interview en een rapportage;
 • Inzicht in het eigen gedrag en het verband tussen denken, voelen en handelen. Door diepgaande reflectie leert de deelnemer eigen gedragspatronen, blokkades, schaduwkanten en overtuigingen te herkennen, erkennen en los te laten;
 • Bewustwording van succes- en faalfactoren in coachend leiderschap, best practices en concrete praktijkvoorbeelden;
 • Versterking van de emotionele intelligentie, zelfkennis, inlevingsvermogen en vraagtechnieken;
 • Handvatten voor feedbackvaardigheden, interpreteren, observeren, empathisch luisteren, team coaching en talentidentificatie (sterke punten en potentieel leren herkennen);
 • Betere coachvaardigheden en motiverende gespreksvoering ondersteund door de krachtige uitgangspunten van NLP en TA. Er wordt geoefend met een acteur in een veilige setting;
 • Beter kunnen herkennen van weerstand en daar effectiever mee omgaan;
 • Tools om de wendbaarheid en het lerend vermogen van anderen bij veranderingen te stimuleren;
 • Verdieping van kennis, vaardigheden en houding op het niveau van eigen overtuigingen, identiteit en missie;
 • Een praktijkgerichte coaching-toolkit van succesvolle modellen, methodieken, handvatten en talenttesten;
 • Diverse praktische adviezen voor de eigen situatie, casus, beoogde loopbaanstap of -verandering. 

Kortom, een mix van inzichten, handvatten, tips en leer- en actiepunten om succesvol te kunnen handelen in de rol van effectieve coach op het werk.

Informatie

Nieuwsgierig? Neem contact op met mij op nummer 06 - 40227895 of mail mij. Neem ontact op met Optimaal Talent op nummer 0186-640711 of mail Optimaal Talent voor een kennismakingsgesprek of intake. Het programma kan ook in-company worden gegeven, in onderlinge afstemming op basis van doelen, wensen en randvoorwaarden maken wij dit programma geheel op maat voor u. 

Samenvatting

Onderwerp
Speciaal voor directeuren, leidinggevenden, coördinatoren en projectleiders die collega’s en teams in hun kracht willen zetten.

Data
vrijdag 22 juni 2018
vrijdag 6 juli 2018
vrijdag 7 september 2018
vrijdag 21 september 2018
vrijdag 5 oktober 2018

Locatie
Een inspirerende locatie (in de buurt van Rotterdam/Oud-Beijerland). In-company is ook mogelijk.

Prijs
€ 2.995,- inclusief boek, drie persoonlijke testen, assessmentrapportage, vijf trainingsdagen en een coachsessie.

Trainers & Coaches

Viktor Steijger

 Viktor Steijger is sinds 2001 trainer en coach bij Optimaal Talent, waar hij managing partner is. In zijn dagelijkse rol wordt hij op het gebied van talentmanagement, persoonlijke effectiviteit, verandermanagement, zelfsturing en organisatie- en teamontwikkeling gevraagd door bedrijven en overheidsorganisaties. Viktor heeft vier boeken geschreven over coaching, talentmanagement en teamontwikkeling. Hij voltooide de Masterstudie Verander- en Talentmanagement op de Rijksuniversiteit Groningen en heeft een internationaal diploma als Mastercoach NLP/TA en Systemisch Werken. Zijn centrale uitgangspunt is: ‘Talent is een gift, iedereen heeft talent, je moet het kadootje alleen nog wel uitpakken’ .

Robert Belger

Robert Belger is sinds 2015 als zelfstandig NLP-coach en trainer werkzaam bij BelgerCoaching. Daarvoor werkte hij bij de overheid in verschillende rollen waaronder senior adviseur en teamleider. Met veel passie coacht Robert betrokken professionals die vaak werkzaam zijn binnen (semi-) overheidsorganisaties. Daarnaast faciliteert hij de ontwikkeling van teams en verzorgt hij NLP trainingen. Roberts favoriete motto luidt: ‘Waanzin is steeds hetzelfde blijven doen en een ander resultaat verwachten’

Relevante Opleidingen

NLP Master Practitioner - TC University, gecertificeerd 2017 / NLP Practitioner - TC University, gecertificeerd 2016 / Professioneel coach - TC University, diploma 2015 / Systemisch werken - TC University 2016, 2 dagen / Overtuigingen - TC University 2015, 3 dagen / Schaduwwerken - TC University 2015, 3 dagenOvertuigen & Beïnvloeden - Optimaal Talent 2014 / De Informele Leider - De Baak, 2014, 6 dagen / Feedback - Optimaal Talent, 2011 en 2012, 4 dagen / KIM - Van Harte & Lingsma, 2010, 12 dagen / Emotionele intelligentie S & N, 2007 / MBA Leiderschap - NCOI, 2006, 9 dagen

 

Selectie van opdrachtgevers

Client @ Belgercoaching
Quawonen client @ Belgercoaching
Client @ Belgercoaching
Client @ Belgercoaching
Gemeente Ede & Belgercoaching
Demri @ Belgercoaching
GGD-ZW client @ Belgercoaching
Gemeent Amsterdam Belgercoaching
Mitors client @ Belgercoaching